La Métamorphose


KAFKA, Franz

 • Interna oznaka:

 • Nakladnik: Librio

 • Godina izdanja: 1988

 • Knjižnica: Osijek

 • Dostupno: 1

 • Jezik: francuski

 • ISBN: 2-290-33533-9

 • ISSN:

 • Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa


 • Građa dostupna i u:

  Split: 3

Ključne riječi: francuski

Opis:

Bilješke:

Drugi zapisi autora: KAFKA, Franz

 • L'Amérique

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1965, Knjižnica: Rijeka, Jezik: Francuski, ISBN: , ISSN: , Vrsta zapisa:

 • La métamorphose

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1955, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: , ISSN: , Vrsta zapisa: Roman

 • La métamorphose

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1955, Knjižnica: Rijeka, Jezik: Francuski, ISBN: , ISSN: , Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

 • La métamorphose

  Nakladnik: Flammarion, Godina izdanja: 1988, Knjižnica: Osijek, Jezik: Francuski, ISBN: 2-277-30000-9, ISSN: , Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

 • Le procès

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1966, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: , ISSN: , Vrsta zapisa: Roman

 • Le procès

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1957, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 2-07-037840-3, ISSN: , Vrsta zapisa: Roman

 • Le procès

  Nakladnik: Gallimard, Godina izdanja: 1976, Knjižnica: Osijek, Jezik: Francuski, ISBN: 2-07-037840-3, ISSN: , Vrsta zapisa: Roman

Drugi zapisi nakladnika: Librio