La Balade de la Mer salée


PRATT, Hugo

 • Interna oznaka:

 • Nakladnik: J'ai Lu

 • Godina izdanja: 1987

 • Knjižnica: Osijek

 • Dostupno: 1

 • Jezik: francuski

 • ISBN: 2-277-33011-6

 • ISSN:

 • Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

Ključne riječi: francuski , strip

Opis:

Bilješke:

Drugi zapisi autora: PRATT, Hugo

 • Corto Maltese: En Siberie

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2010, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-02970-3, ISSN: , Vrsta zapisa: Strip

 • Corto Maltese: La ballade de la mer salée

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2010, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-03507-2, ISSN: , Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

 • Corto Maltese: Les Helvétiques

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2009, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-02973-6, ISSN: , Vrsta zapisa: Strip

 • Corto: Fable de Venise

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2009, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-00793-2, ISSN: , Vrsta zapisa: Strip

 • Corto: La Maison dorée de Samarkand

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2009, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-00792-5, ISSN: , Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

 • Corto: Tango

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2009, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-00790-1, ISSN: , Vrsta zapisa: Tiskana tekstualna građa

 • L'ange a la fentre d'Orient

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2011, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-03357-3, ISSN: , Vrsta zapisa: Strip

 • Morgan

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 1999, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 2-203-33225-5, ISSN: , Vrsta zapisa: Strip

 • Sur le signe de capricorne

  Nakladnik: Casterman, Godina izdanja: 2011, Knjižnica: Split, Jezik: Francuski, ISBN: 978-2-203-03355-9, ISSN: , Vrsta zapisa: Slikovnica

Drugi zapisi nakladnika: J'ai Lu